בבית משפט, הבעל מתבקש לספר את התקרית מנקדת המבט שלו.
– כבוד השופט, אני מודע שאני אחזקתי את חמותי קשורה לרדיאטור במשך כמה ימים, בלי מים ואוכל. אבל ביום השלישי שחררתי אותה..
אשתו קופצת:
– מה פתאום, על מה אתה מדבר?!
הנאשם:
– כבודו השופט, כן שחררתי אותה, בחלון, מקומה העשירית…