להרגיע אותם. צעיר אחד הצליח להגיע קרוב אליו. הוא שואל אותו:
– מה אתה חושב שאתה יכול לעשות?
במה אתה יכול לעזור לנו?
אתה יכול לתת לי דוגמא מעשי?
ראש הממשלה:
– אנחנו נגביל את עליית המחירים, למזון ולתרופות.
לדוגמא, הכרוב יהיה כמעט בחינם…
הצעיר:
– אבל הכרוב לא מוצא חן בעיני….
ראש הממשלה:
– תסמוך עלי, הכרוב כן ימצא חן בעיניך…