בבית חולים פסיכיאטרי, הטלפון מצלצל בחצות.
הרופאה התורן עונה.
הוא שומע קול גבר מודאג:
– תגיד לי, אולי משוגע אחד ברח לאחרונה מהבית חולים?
הרופא:
– אף אחד לא ברח, אבל למה אתה שואל?
האדם:
– הלילה, אשתי ברחה מהבית עם מישהו…