שני חברים מדברים על חיי הנישואין.
אחד אומר:
אשתי מבקשת כסף ממני כל הזמן.
בשבוע שעבר, ביום ראשון ביקשה 800 ש”ח, ביום שישי 800, היום 800…
החבר:
– אבל מה היא עושה עם כל כך הרבה כסף?
הבעל:
– אין לי מוסג, לא נתתי לה אף פעם…