סוף, סוף, הממשלה מצאה פתרון כדי לבדוק את האוכלוסייה.
לכל האזרחים ישלחו במייל או אס. אם.אס שאלונים, בחינם.
השאלון יכלול שאלה אחת ושלושה תשובות אפשריות.
כול מי שיוצא מהבית יצטרך לסמן את התשובה הנכונה בשאלון ולשלוח אותו מיד למשרד הבריאות או קופת חולים.
השאלה:
“נדבקת בווירוס קורונה?”
התשובות האפשריות:
1. כן
2. לא
3. לא יודע