בסוף ישיבת בוקר, המנהל מספר בדיחה.
כול אנשי צוות צוחקים, חוץ מאחד.
מוטרד, המנהל שואל אותו:
– למה אתה לא צוחק?
אתה חושב שהבדיחה לא הייתה מספיק טובה?
העובד עונה:
– אין כבר תועלת, ממחר אני כבר לא עובד כאן יותר…