בימים אלה, מי שרוצה להתפטר מחמות שמתערבת הרבה מיד בחיי הזוגיות וממש התחילה להציק, יכול להתקשר למד”א ולהצהיר שבזמן אחרון היא משתעלת ויש לה חום מעל 38 מעלות.

תוך קצר, היא תכנס בטוח לבידוד ולא תוכל להציק יותר לאף אחד, לפחות במשך שבועיים…